giới thiệu

CÔNG TY TNHH CHẾ XUẤT DƯỢC LIỆU MẠNH HÙNG
Địa chỉ: Thôn Hán Nam, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 0963.353.368 – 0987.927.580
Chuyên chế xuất Cao Ban Long, Cao Sơn Dương. Chuyên mua bán đồ mỹ nghệ: sừng Hưu Nai, Tuần Lộc, các loại đầu Bò, Linh Dương, gạc cảnh, gạc nấu cao….